Bez kategorii

Warsztaty pieśni Serbskich / Serbian Songs Workshop

Dziękujemy za dotychczasowe spotkania z Serbskimi pieśniami z terenu Bałkanów. Kolejne w nadchodzącym roku. Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Thank you all for our meetings in this year. More workshops in coming year. Happy New Year!!!

Cotygodniowe spotkania w ARTeria – Otwarta Pracownia Artystyczna, Lublin
Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka https://www.facebook.com/search/top?q=etnoprzekazy