Kontakt

Fundacja tanTHEO

mail: fundacja.tantheo@gmail.com
Tel. +48 501 704 548

Siedziba:
ul. Wojciechowska 5a/7
20-704 Lublin
Polska
KRS: 0000534169
NIP: 7123291547
REGON: 360249321

Konto bankowe:
Raiffeisen Bank
11 1750 0012 0000 0000 3394 4861