Serbian Music Workshops

[En]

We are starting the Serbian Music Workshop in Lublin soon. Meetings to learn to perform Serbian songs together and to arrange them musically.In the second half of May, we participated in the Serbian Singing Traditions course in Belgrade. Now we want to share them with others. We are looking in particular for immigrants living in Lublin who like to sing and want to learn Serbian songs, and / or play an instrument and want to learn melodies from the Balkan Region.

If you are interested, please contact us by e-mail at: fundacja.tantheo@gmail.comFollow us, we’ll have more information soon.

<><><><><><><><><><>

It will be a continuation of the project – „From Traditional Music to European Integration”, which we are implementing this year thanks to the EU founding as a part of a Knowledge Education Development Operational Program.

PL

Już wkrótce rozpoczynamy Warsztat Muzyki Serbskiej w Lublinie. Spotkania w celu nauki wspólnego wykonywania pieśni Serbskich i ich muzycznego opracowania. W drugiej połowie maja uczestniczyliśmy w kursie Serbskie Tradycje Śpiewu w Belgradzie. Teraz chcemy się nimi podzielić z innymi. Poszukujemy w szczególności imigrantów mieszkających w Lublinie, którzy lubią śpiewać i chcą poznać pieśni Serbskie, lub/i grają na instrumencie i chcą poznać melodie z Regionu Bałkanów.

Chętne osoby prosimy o kontakt email na adres: fundacja.tantheo@gmail.com Obserwujcie nas, wkrótce podamy więcej informacji.

<><><><><><><><><>

Będzie to kontynuacja projektu – „Od muzyki tradycyjnej do integracji Europejskiej”, który realizujemy w tym roku dzięki funduszom UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.