CIAŁO-RUCH-PRZESTRZEŃ w FaraRaRa

C-R-P

CIAŁO-RUCH-PRZESTRZEŃ w FaraRaRa
Zapraszamy serdecznie na warsztat uwolnienia poprzez ciało (improwizacja ruchowa i symbolika ciała) CIAŁO-RUCH-PRZESTRZEŃ. Odbędzie się on w piątek 27.10.2017 w godz 19:00-21:00 w FaraRaRa w Lublinie (ul. Plac po Farze 6).
Głównym clelem warsztatu jest uwolnienie blokad tkwiących w ciele, blokad, które na codzień przeszkadzają nam w pełnej realizacji swojego twórczego potencjału. Poprzez ciało, ruch i przestrzeń polepszamy stan nie tylko ciała, ale też ducha i umysłu, stajemy się dla siebie ważni i wyjątkowi. Poruszając się redukujemy stres, napięcia i zniechęcenie.
Improwizacja ruchowa jest to wolny, swobodny taniec bez określonej formy, czy narzuconego odgórnie schematu. Każdy z nas buduje swój własny niepowtarzalny styl poruszania się, swój własny sposób na życie. Poruszając się poznajemy swoje ciało, jego możliwości, otwieramy się na otaczającą nas rzeczywistość. Jesteśmy gotowi i z uśmiechem przyjmujemy spełnienie.
Program warsztatów oparty został na opracowanej w latach 1976 – 1984 metodzie dr Detlefa Kapperta „Improwizacji ruchu i symboliki ciała”. Metoda reprezentuje jedną z wiodących współcześnie idei zespolenia: treningu ruchowego (sprawności fizycznej) i treningu odczuwania (zdolności percepcyjne), a także: integracji ciała ze sferą psychiczną (samorozwój, świadomość siebie) i rozszerzanie form osobistej kreacji oraz ekspresji (spontaniczność, otwartość).
Uczestnicy poznają techniki opierające się na podstawowych aspektach ruchu takich jak: przestrzeń, forma, czas, dynamika, płynność, impuls, rytm, ciężar, kontakt z przestrzenią, przedmiotem i partnerem.
Warsztatowy skierowany jest do każdego, kto pragnie uwolnić się od swoich barier i ograniczeń, kto chce twórczo realizować się w życiu i rozwijać swój potencjał.
Prowadzenie: Joanna Dominika Belzyt
(instruktor improwizacji ruchowej i symboliki ciała)
cena: 20zł
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
kontakt i zapisy: warsztaty.tan.theo@gmail.com, 501 704 548 lub w FaraRaRa