CIAŁO-RUCH-PRZESTRZEŃ

CIAŁO-RUCH-PRZESTRZEŃ
Zapraszamy serdecznie na nowy cykl warsztatowy improwizacji tanecznej i symboliki ciała „CIAŁO-RUCH-PRZESTRZEŃ” w każdy piątek w godzinach 20:00-22:00 w ACK UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie (sala prób nr 08).
14700876_1194948180577737_4720859740648375701_o
foto: Paulina Zygmunt
O warsztatach CIAŁO-RUCH-PRZESTRZEŃ:
Program warsztatów oparty został na opracowanej w latach 1976 – 1984 metodzie dr Detlefa Kapperta „Improwizacji ruchu i symboliki ciała”. Metoda reprezentuje jedną z wiodących współcześnie idei zespolenia: treningu tanecznego ruchu (sprawności fizycznej) i treningu odczuwania (zdolności percepcyjne), a także: integracji ciała ze sferą psychiczną (samorozwój, świadomość siebie) i rozszerzanie form osobistej kreacji oraz ekspresji (spontaniczność, otwartość).
Osoby uczestniczące w warsztatach będą miały możliwość poznania różnych sposobów ekspresji twórczej, pogłębią indywidualne predyspozycje ruchowe, udoskonalą własną technikę tańca i rozwiną osobisty styl.
Metoda prowadzenia zajęć:
Uczestnicy poznają techniki tańca terapeutycznego, opierającego się na treningu uniwersalnych / podstawowych aspektach ruchu takich jak: przestrzeń, forma, czas, dynamika, płynność ruchu, impuls, rytm, ciężar ciała, kontakt z przestrzenią, przedmiotem i partnerem.
Źródła metody:
psychologia humanistyczna, trening autogenny,
taniec modern, new dance, taniec jazzowy, klasyczny i taniec etniczny,
pedagogika oddechu, joga, medytacja, praca z głosem w połączeniu z ruchem
eutonia (metoda pracy z napięciami ciała wg Gerdy Aleksander),
choreoterapia, pantomima, teatr ruchu, taniec ekspresyjny, trening teatru tańca,
techniki improwizacji, metody tworzenia sztuki performance, kompozycja tańca.
Cykl warsztatowy skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych pracą z ciałem, tańcem, improwizacją ruchową, rozwojem osobistym, a także terapią tańcem i wykorzystaniem metody improwizacji ruchu i symboliki ciała w swojej pracy.
Dodatkowo polecam warsztaty dla osób pracujących z młodzieżą, instruktorów tanecznych i teatralnych.
Prowadzenie – Joanna Dominika Belzyt
Info i zapisy: warsztaty.tantheo@gmail.com, tel. 506536747
Koszt zajęć: 15 zł
Promocja dla studentów UMCS – 10 zł (po okazaniu legitymacji)
Karnet miesięczny: 50 zł (studenci 40zł)