co zrobiłyśmy do tej pory…

1. współpraca przy realizacji pokazu spektaklu „Cudowne Źrebię” teatru improwizacji i symboliki ciała „My Persony” oraz warsztatów improwizacji ruchowej „KOBIETA: Poszukiwanie znaczeń w dziełach Oskara Kolberga.” prowadzonych przez Joannę Belzyt w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie dnia 19.12.2014. Wydarzenie realizowane było we współpracy z Fundacją „Borówek 27” oraz Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie
2. współpraca przy realizacji spektaklu inscenizacji kolędniczych pt. „Kozy i Herody” wraz z młodzieżą Szkoły Podstawowej nr 23 w Lublinie. Warsztaty prowadzone były przez Joannę Belzyt i Barbarę Żarinow. Reżyseria – Joanna Belzyt. Scenariusz kolędniczy bazował na oryginalnych zapisach ludowych. W 2014 roku pokazy odbyły się w Lublinie – w Szkole Podstawowej nr 23 oraz Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”. Projekt realizowany był we współpracy z Fundacją „Borówek 27”, Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, Szkołą Podstawową nr 23 w Lublinie
3. organizacja cyklu spotkań – minikonferencji „Afery Teatralne” 03-05.2015 „Afery teatralne” to cykl spotkań, gdzie w obliczu nawarstwiających się monologów artystycznych nawiązaliśmy żywy dialog między słowem i czynem. Na kanwie własnych doświadczeń, w odpowiedzi na potrzeby twórców, zmierzyliśmy się ze skomplikowaną materią teatru i problemem jej odbioru przez współczesnego człowieka. Celem spotkań było podniesienie świadomości i kompetencji odbioru dzieła teatralnego wśród studentów kierunków humanistycznych, teatrologów, animatorów sztuki teatralnej, licealistów. Cykl spotkań został zrealizowany we współpracy z Katedrą Dramatu i Teatru KUL.
4. współpraca przy realizacji warsztatów improwizacji ruchowej i symboliki ciała „KOBIETA. Poszukiwanie znaczeń w dziełach Oskara Kolberga” 01-06.2015 Warsztaty odbywały się raz w tygodniu w Akademickim Centrum kultury UMCS Chatka Żaka w Lublinie. Tematycznie oparte były na motywach baśni ludowych Lubelszczyzny. Prowadziła je Joanna Dominika Belzyt metodą improwizacji ruchowej i symboliki ciała dr Detlefa Kapperta. Warsztaty realizowane był we współpracy z Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie oraz Fundacją Borówek 27.
5. współpraca przy realizacji warsztatów improwizacji kontaktowej „Jesteś moim partnerem a nie wrogiem” 01-06.2015 Warsztaty odbywały się raz w tygodniu w Akademickim Centrum kultury UMCS Chatka Żaka w Lublinie. Prowadziła je Joanna Dominika Belzyt metodą improwizacji kontaktowej Steve’a Paxtona. Warsztaty realizowane był we współpracy z Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie oraz Fundacją Borówek 27.
6. organizacja spotkań z uzdrawiającym masażem stóp On-Zon-Su 05-09.2015 Spotkania odbywały się w Lublinie i Lubartowie w Centrum Terapii Naturalnych. Miały one na celu przybliżenie metody automasażu stóp On-Zon-Su. W programie przedstwiana była historia metody, jej działanie, opis map, techniki pomocy sobie i bliskim, studium przypadków oraz praktyczna nauka automasażu w konkretnych dolegliwościach.
7. współpraca przy realizacji XI Studenckiego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Kontestacje” 24-26.04.2015 XI Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny “Kontestacje” była to kolejna edycja cieszącego się dużą popularnością w Polsce festiwalu teatralnego tworzonego przez środowisko akademickie zrzeszone w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie. Wydarzenie skierowane było do teatrów studenckich i niezależnych artystów, poszukujących własnej drogi, krytycznych wobec powszechnych wartości. Założeniem festiwalu była kontynuacja linii bogatej tradycji festiwali teatralnych w Lublinie w latach 60. i 70. XX wieku – Lubelskiej Wiosny Teatralnej i Konfrontacji Młodego Teatru. Podczas trwania festiwalu odbyła się także wystawa multimedialna „Z archiwum Chatki” prezentująca osiągnięcia kultowych już grup teatralnych, które stały się wizytówką lubelskiej sceny teatrów studenckich. Ich twórców zaprosiliśmy do debaty, która otworzyła Festiwal. Zaprezentowane spektakle poruszały problem wolności słowa, swobody wypowiedzi artystycznej. Elementem dopełniającym XI edycję SOFT Kontestacji była Noc Warsztatów. Festiwal został zrealizowany we współpracy z Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, Studenckim kołem Artystyczno-Naukowym Teatrologów UMCS oraz Fundacją Borówek 27. Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Lublin.
8. wsparcie produkcji koncertu performatywnego „Przestrzenie Kobiety” 01.2015-03.2016 Koncert stworzony i prezentowany był przez teatr improwizacji ruchowej i symboliki ciała „My Persony” w ramach projektu „PRZESTRZENIE”. Projekt realizowany był we współpracy z Łukaszem Łepikiem, Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, oraz Fundacją Borówek 27. Pokazy koncertu odbyły się w Lublinie i Bydgoszczy.
9. współorganizacja XII Studenckiego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Kontestacje 12-15.05.2016 Wydarzenie było kontynuacją poprzednich edycji (patrz powyżej). XII SOFT Kontestacje były połączeniem konferencji naukowej i festiwalu teatralnego. Widzowie mieli możliwość poznać teorię teatru i spektakli, które zobaczyli na scenie w następnych dniach. Preznetowane spektakle poruszały problem wartości teatru. Głównym zagadnieniem poruszanym na konferencji i spektaklach był temat „Teart studencki. Idea czy materia?” Elementem dopełniającym festiwal była Noc Warsztatów. Festiwal został zrealizowany we współpracy z Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, Studenckim Kołem Artystyczno-Naukowym Teatrologów UMCS, Instytutem Filologii Polskiej UMCS, Kołem Naukowym Teatrologów KUL, Katedrą Teatru i Dramatu KUL oraz Fundacją Borówek 27 Projekt realizowany w ramach programu „Miasto Kultury” współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Lublin
10. organizacja warsztatów śpiewu tradycyjnego „Głos Serca” 10.2015-06.2016 Warsztaty odbywały się raz w tygodniu w Osiedlowym Domu Kultury ODEON (ul. Okrzei 4) w Lublinie. Prowadziła je Joanna Dominika Belzyt. Warsztaty realizowane były we współpracy z Osiedlowym Domem Kultury ODEON oraz Fundacją Borówek 27.
11. organizacja Nocy Kultury w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” – taniec współczesny i improwizacja ruchowa 4/5.06.2016 W ramach Nocy Kultury w ACK UMCS „Chatka Żaka” mieliśmy możliwość zobaczyć spektakl „Kwiat Paproci” teatru IRiSC „My Persony” oraz etiudę „Homogemonia” Ewliny Drzał-Fiałkiewicz. Na zakończenie odbył się dwugodzinny jam taneczny.
12. współorganizacja warsztatów pieśni tradycyjnych „Poszukiwanie Kwiatu Paproci” 04-06.2016 Warsztaty pieśni tradycyjnych i ich pokaz w Noc Św. Jana odbyły się w Dublinie. Były to trzy cykle weekendowe, w których brała udział Polonia oraz mieszkańcy Dublina. Finałem warsztatów był pokaz pieśni i tańców w okręgu wraz z obrządkiem plecenia wianków i rzucania ich do wody. Warsztaty zostały zorganizowane we współpracy z Fundacją „Borówek 27”
13. organizacja sesji terapeutycznych „Dar masażu Dotyk Motyla” 4-18.07.2016 Projekt zakładał 5 sesji masażu dla 5 wybranych osób – dzieci i seniorów. Masaże odbywały się w Centrum Terapii Naturalnych w Lublinie. Masaż prowadziła Anna Orlik. Masaż Dotyk Motyla stworzyła lekarz pediatra dr Eva Reich w roku 1950. Jest to delikatna technika łagodnej Bio-Energetyki, mająca za cel uwalnianie napięć, traum zapisanych z ciała, np. traum porodowych, które, jeśli nie uwalniane, to są obecne w dorosłym życiu. Masaż pozwala na swobodny przepływ energii życiowej. Masaż trwa ok. 15 minut, osoba masowana jest zazwyczaj ubrana.
14. realizacja wydarzenia „Na Słomianym Rynku – Spotkanie w Kulturze Słowian” 24.09.2016 Wydarzenie miało na celu przybliżenie mieszkańcom dzielnicy i miasta historii Słowiań żyjących na terenach obecnej Kalinowszczyzny i miasta ponad tysiąc lat temu. Rozpoczęli oni osadnictwo w miejscu zwanym potem Lublinem. W programie odbyły się prezentacje archeologii doświadczalnej Muzeum Nadwiślańskiego – Oddział Grodzisko Żmijowiska pod kierownictwem Pawła Lisa (kuchnia słowiańska, techniki barwienia przędzy i tkanin, lepienie garnków, łucznictwo i broń miotana, sposoby niecenia i krzesania ognia, dziegciarstwo, czyli smoła drzewna) oraz walki wojów z Chorągwi Rycerstwa Ziemi Lubelskiej, koncert starosłowiańskich pieśni i dźwięków prawie zapomnianych już instrumentów (zespół SieGra i kapela Bornego z Podzamcza). Wydarzenie zostało zrealizowane we współpracy z Radą Dzielnicy Kalinowszczyzna, Fundacją Borówek 27, Muzeum Nadwiślańskim – Oddział Grodzisko Żmijowiska, Klubem Osiedlowym ODEON PSM Kolejarz. Projekt realizowany w ramach programu Dzielnice Kultury.
15. realizacja projektu „Ulubiony Lublin – Szczęśliwi mieszkańcy” 09-11.2016 Spontaniczna inicjatywa poznania szczęśliwych mieszkańców Lublina. Cztery osoby odpowiadały na te same pytania dotyczące zadowolenia z mieszkania w Lublinie. Ich wywiady zostały umieszczone na stronie https://ulubionylublin.wordpress.com/…

. Efektetem projektu był film: https://www.youtube.com/watch?v=5C6…
. Autorką i realizatorką inicjatywy była Anna Orlik.
16. organizacja spotkań z masażem Dotyk Motyla 5.10 i 10.11.2016 Otwarte spotkania z masażem Dotyk Motyla mające na celu przybliżenie metody terapeutycznej mieszkańcom Lublina i okolic. Spotkania poprowadziła Anna Orlik.
17. realizacja projektu Inscenizacja „Dziady” cz. II – warsztaty teatralne i spektakl 15.07-30.11.2016 W ramach projektu grupa gimnazjalistów z dzielnicy Kalinowszczyzna odbyła cykl dwumiesięcznych cotygodniowych warsztatów teatralnych oraz zrealizowała spektakl teatralny – inscenizację „Dziadów” cz. II Adama Mickiewicza. Warsztaty i spektakl poprowadziła Joanna Dominika Belzyt. Projekt został zrealizowany we współpracy z KO ODEON, gimnazjum nr 19, ACK UMCS „Chataka Żaka” w Lublinie, w ramach programu „Dzielnice Kultury” organizowanego przez Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”.
18. współorganizacja warsztatów improwizacji ruchowej i symboliki ciała CIAŁO-RUCH-PRZESTRZEŃ 10-12.2015-12.2016 Warsztaty odbywały się raz w tygodniu w Akademickim Centrum kultury UMCS Chatka Żaka w Lublinie. Prowadziła je Joanna Dominika Belzyt metodą improwizacji ruchowej i symboliki ciała dr Detlefa Kapperta. Warsztaty realizowane był we współpracy z Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie oraz Fundacją Borówek 27.
19. współorganizacja warsztatów improwizacji kontaktowej CIAŁO-RUCH-PRZEPŁYW 10.2015-12.2016 Warsztaty odbywały się raz w tygodniu w Akademickim Centrum kultury UMCS Chatka Żaka w Lublinie. Prowadziła je Joanna Dominika Belzyt metodą improwizacji kontaktowej Steve’a Paxtona. Warsztaty realizowane był we współpracy z Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie oraz Fundacją Borówek 27.
20. realizacja gry „Satori – moc uwolnienia” 07-12.2016 Cykl comiesięcznych spotkań przy grze planszowej „Satori – moc uwolnienia”. Spotkania odbywały na terenie Lublina. Prowadziły je naprzemiennie Anna Orlik i Joanna Dominika Belzyt. Satori to narzędzie Radykalnego Wybaczania, stworzone przez Colina i JoAnnę Tippingów, założycieli Instytutu Terapii i Nauczania Radykalnego Wybaczania (Institute for Radical Forgiveness Therapy and Coaching, Inc.).