Joanna Dominika Belzyt

portret Mateusz Urban

mgr Joanna Dominika Belzyt – Prezes Zarządu Fundacji

– PEDAGOG, ANIMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY
– performerka, tancerka, choreograf, aktorka, reżyser
– instruktor jogi oraz improwizacji ruchowej i symboliki ciała
– terapeuta zajęciowy, masażysta                                                                                                        – doradca dietetyczny, psychodietetyk, coach dietetyczny

Kontakt:
mail: joanna.dominika.belzyt@gmail.com
tel: +48 691625203 / +48 506536747
facebook: joanna.dominika.belzyt / Ładola

Obecnie doktorantka Instytutu Pedagogiki KUL (Katedra Biografistyki Pedagogicznej) w Lublinie.
Stypendystka Prezydenta Miasta Lublin, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury (2014). 

Z teatrem, śpiewem i tańcem związana od 14 roku życia. Autorka, realizatorka i uczestniczka projektów artystyczno-edukacyjnych w kraju i za granicą. Od 2007 roku bada wpływ ekspresji artystycznej na holistyczny rozwój człowieka prowadząc warsztaty i grupy teatralno-taneczne. Wyniki poszukiwań opisała w 2009 roku w pracy „Podejście Gestalt w Edukacji. Wolność tworzenia świadomej rzeczywistości na przykładzie „Warsztatów Twórczych” projektu „Patrząc przez ścianę”. Program „Młodzież w Działaniu.” Od 2010 roku zgłębia arkana śpiewu tradycyjnego i polskiej kultury ludowej. Z połączenia dwóch aspektów: ciała i baśni tradycyjnej, stworzyła w 2013 program warsztatów improwizacji ruchowej i symboliki ciała „KOBIETA: Poszukiwanie znaczeń w baśniowych przypowieściach ludowych zebranych przez Oskara Kolberga”.

W 2014 roku rozpoczęła prace badawcze nad wpływem improwizacji ruchowej i improwizacji kontaktowej na holistyczny rozwój człowieka, które rozwija w cyklach warsztatowów kontakt-improwizacji CIAŁO-RUCH-PRZEPŁYW oraz improwizacji ruchowej i symboliki ciała CIAŁO-RUCH-PRZESTRZEŃ

Adeptka: „KARAWANASUN” Reny Mireckiej we Wrocławiu (Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu), DADA HUB (teatr Dada on Bzdulow w Sopocie), Letniej Szkoły Muzyki Tradycyjnej Gogołów 2013 (Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w Lublinie), Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice” (Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” w Gardzienicach), Innej Szkoły Teatralnej („Teatr Wiejski Węgajty. Projekt Terenowy.” w Węgajtach), Dramowej Akademii Wolontariackiej (Stowarzyszenie STOP-KLATKA w Warszawie), stażu „Voice and Body” – wg metoda Zygmunta Molika (Instytucie Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu).

Uczestniczka warsztatów śpiewu tradycyjnego u Moniki Mamińskiej przy OMIT „Rozdroża” w Lublinie.Twórczyni i aktorka teatru improwizacji ruchowej i symboliki ciała „My – Persony”, „Akademia Zet”, teatru eksperymentalnego „Horyzontalna Podróż Po Znaczenie” oraz teatru tańca „BelzDancE”.

Występowała w: OPT „Gardzienice” w Gardzienicach, „rozruchAUTENTYCZNY” w Bydgoszczy (teatr tańca), „Verte” w Olsztynie (teatr studencki), „Sala 21” w Bydgoszczy (teatr eksperymentalnego słowa), „Witryna” w Bydgoszczy (teatr plastyczny).

Realizatorka projektów edukacyjno-artystycznych: „Na Słomianym Rynku – Spotkania w Kulturze Słowian” (Fundacja tanTHEO, Lublin), XI i XII SOFT Kontestacje (Fundacja Borówek 27, Lublin), „Na Słomianym Rynku – Spotkanie w Kulturze Słowian” (Fundacja tanTHEO, Lublin), „Pieśni Miłosne Lubelszczyzny – warsztaty i koncert śpiewu tradycyjnego” (Fundacja Borówek 27, Lublin), „Dziady cz II – warsztaty teatralne i inscenizacja” (Fundacja tanTHEO, Lublin), „Afery Teatralne” (Fundacja tanTHEO, Lublin), „Patriotyzm Powstania – rewolucja a ewolucja” (Fundacja Teatrikon, Lublin), „Aktywna Dziesiątka” (Fundacja Nieprzetartego Szlaku, Lublin), „Patrząc przez ścianę” (Fundacja GAUDEAMUS, Bydgoszcz), „Artystyczna Świetlica Wiejska” (Białobłocki Ośrodek Kultury, Białe Błota), „Rewia Ulicy” (Fundacja Yakiza, Bydgoszcz).

Kontakt:

mail: joanna.dominika.belzyt@gmail.com

tel: +48 506536747

facebook: joanna.dominika.belzyt / Ładola