Kolędowanie na Nowe Czasy w Woli Przybysławskiej – Obrzędy

Zapraszamy serdecznie na obrzędy kolędnicze „Kolędowanie na Nowe Czasy” w Woli Przybysławskiej dnia 8.12.2022 w godz. 17:00-20:00. Wedle tradycji będziemy chodzić po domach i prezentować kolędy, Kozę i Herody. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu.

Pierwsze wzmianki o obchodach kolędniczych w Polsce pojawiają się w XVI-wiecznych źródłach. Najstarszy tekst, który współcześnie nazwać można kolędowym – „Zdrów bądź, królu anielski”– zapisano w 1424 roku.

Średniowieczne kolędy to efekt kaznodziejskiej działalności bernardynów. Pieśń była syntezą kazania, uczono się jej na pamięć, aby ułatwić zapamiętywanie, bernardyni wynaleźli rytm.
Z czasem kolęda zaczęła być postrzegana również jako pieśń religijna, której tematyka związana była z narodzeniem Chrystusa.

Ludowe kolędy mają często charakter baśniowy i cudownościowy.

W polskiej kulturze ludowej, od czasów przyjęcia chrześcijaństwa, pieśni kolędnicze zajmują niezwykle ważne miejsce. Przybliżają człowieka do sfery sacrum i powodują sakralizację pewnych elementów rzeczywistości. Wcześniej kolęda byłą obrzędem obyczajowym, świeckim, niezależnym od religii.

„A później, wie pan, Herody chodziły. Herody, oj! Mówię panu, to była wtedy dopiero zabawa, jak te chłopaki poubierane pięknie. Kawalery. I chodziły z kolędnikiem i śpiewały. Oj, ładnie było, oj ładnie. I dziewczynę do tańca brały w koło i śpiewały i te Herody.” [Janina Woch, Wólka Kątna, 2011]
(źródło: https://teatrnn.pl/…/etnografia-lubelszczyzny…/)

Kontakt i zapisy: fundacja.tantheo@fundacjatantheo

Projekt realizowany dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego.