Kwiatek Czysty – koncert Izabelli Konar

Zapraszamy serdecznie na koncert Izabelli Konar promujący jej najnowszą płytę Kwiatek Czysty”, który odbędzie się 17.07.2019 o godz. 17:00 w Filii nr 2 MBP w Lublinie (ul. Peowiaków 12).

okładka-obwoluta-najnowsza

Izabella Konar to rodowita góralka z Sądecczyzny, która jak wszyscy górale śpiew i muzykę ma we krwi. Przeszła wszystkie szczeble muzycznego wykształcenia: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Nowym Sączu i w Lublinie w klasie gitary klasycznej oraz studia w Instytucie Artystycznym na kierunku Wychowanie Muzyczne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i w Poznańskiej Akademii Muzycznej – Edukacja Muzyczna, Dyrygentura i Rytmika. Iza jak większość pokolenia lat 80. zaraziła się muzyką rockową. Oprócz gry na gitarze jej atutem był i jest świetny, czysty i mocny głos. Grywała rock i blues rock z zespołami Matka, Alchemia i Conar zdobywając nagrody i wyróżnienia. Współpracowała też z muzykami z Francji, Niemiec, Słowacji, Danii i USA (folk, pop-gotyk). Dla górali niezwykle ważna jest duchowość i sacrum, a Iza będąc nieodrodną córką miejsca swojego pochodzenia, jak sama przyznaje, od pewnego czasu nosiła w sobie pomysł skomponowania własnej muzyki inspirowanej starymi pieśniami religijnymi. Pomysł zmaterializował się 10 listopada 2018 roku. Z okazji 600-lecia fresków Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim wystąpiła tam z mini recitalem średniowiecznych pieśni sakralnych. Koncert został bardzo dobrze i ciepło przyjęty przez publiczność, co ośmieliło artystkę do starania się o stypendium z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na nagranie płyty z pieśniami. Udało się. Iza sięgnęła do oryginalnych tekstów średniowiecznych, a także polskiego renesansu – Jan Kochanowski oraz poeta przełomu renesansu i baroku Mikołaj Sęp Szarzyński, aby przybliżyć słuchaczom frazę i melodię staropolskiego języka. Ceniąc sobie bliski kontakt z publicznością nie dokonała transkrypcji muzyki dawnej lecz inspirując się nią (średniowieczna pieśń maryjna, hymny i antyfony oraz echa renesansowej muzyki dworskiej) stworzyła zaaranżowane na gitarę klasyczną własne, bardzo kameralne, intymne i nastrojowe kompozycje. Gitara pełni często rolę drugiego głosu, np. w utworze Kwiatek czysty, a Pieśń Maryja, czysta dziewice jest zabytkiem języka polskiego – najstarszą zachowaną pieśnią kościelną z przełomu XIV i XV wieku. Płyta Kwiatek czysty (Pieśni neo-średniowieczne) została dofinansowana przez Marszałka Województwa Lubelskiego z programu „Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami”. Album wydała Fundacja tanTHEO we współpracy z Fundacją Atoli, zaś Radio Lublin objęło patronatem medialnym.