Nasz wyjazd do Serbii na kurs „Serbian singing traditions”

W tym roku realizujemy projekt na temat Serbskich tradycji śpiewaczych, realizowany dzięki programowi Erasmus + edukacja dorosłych (mobilność zagraniczna kadry edukacji nieformalnej), dofinansowany przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Mimo obostrzeń i nowych zasad związanych z pandemią, udało nam się zorganizować transport, zarezerwować mieszkanie i ustalić termin kursu pasujący nauczycielom i uczestnikom.

Na wyjazd do Serbii potrzebowaliśmy przejść testy RT PCR. Wyjechaliśmy z Lublina 15 maja. Po noclegu w wynajętym mieszkaniu w mieście Miszkolc, kolejnego dnia dotarliśmy do Belgradu z krótkim przystankiem w Budapeszcie. Jako, że nasz kurs odbywa się w centrum miasta, tam też wynajęliśmy mieszkanie. Miło było zobaczyć nocne życie stolicy i ludzi bez maseczek.

Kolejnego dnia rozpoczęliśmy kurs z naszymi nauczycielami, etnomuzykologami Jeleną Jovanović i Brankiem Tadić.