Pedagogika Gestalt. Autentyczność-więź- wspólnota

kwanty2

PEDAGOGIKA GESTALT. Autentyczność-więź-wspólnota

Zapraszamy serdecznie na warsztat rozwojowy w nurcie pedagogiki Gestalt Autentyczność-więź-wspólnota, który odbędzie się w dniach 11-12.05.2019 w Pracowni Działań Twórczych FaraRaRa w Lublinie.

Podejście Gestalt zmienia sposób patrzenia na kształcenie, rozwój i wychowanie w naukach pedagogicznych. Skupia się ono bowiem przede wszystkim na osobie pedagoga, na jego samoświadomości jako podstawowym narzędziu „pracy”. Wynika to z fenomenologicznych założeń, że każda jednostka jest niepowtarzalnym bytem, a jedynym realnym obszarem poznania jest sam człowiek oraz sposób w jaki buduje on relacje ze światem – ożywionym (społecznym, interpersonalnym) i nieożywionym. Celem życia w tym kontekście jest poznanie i wyrażanie samego siebie (autentyczność), umiejętność tworzenia i utrzymywania więzi pozwalających na głęboką wymianę emocjonalną oraz odnalezienie swojego miejsca w ludzkiej wspólnocie i Kosmosie. Celem pedagoga Gestalt staje się więc tworzenie przestrzeni, w której każdy może odkrywać swój potencjał w tych obszarach.
Poznając siebie stopniowo budujemy świadomość siebie – fizyczną, emocjonalną i mentalną. Realne doświadczenia, które „tu i teraz” budują wgląd w siebie, pozwalają poznać własne mocne i słabe strony, zasoby i ograniczenia. W pracy uczymy się obserwować i akceptować to co jest. Nadawać temu nowy, pozytywny sens. Istotą tego, co robimy staje się ciągłe odnajdywanie siebie w tym co jest i jakim jest, akceptowanie tego co zastane. Podstawową „kompetencją” jest więc
zaufanie do samego siebie.
By to osiągnąć potrzebujemy
bezpiecznych relacji i przestrzeni, które nam dadzą poczucie bezpieczeństwa. Tą możliwość tworzymy w ramach naszego warsztatu. Dajemy przestrzeń do swobodnej eksploracji zastanej rzeczywistości. Dzięki proponowanym doświadczeniom uczestnicy zdobywają większą świadomość siebie w 3 obszarach: autentyczność-więź-wspólnota i 3 sferach: fizycznej, emocjonalnej i mentalnej.

Skupiamy się tu przede wszystkim na sferze fizycznej i emocjonalnej, wbrew obecnym trendom intelektualizacji świata i marginalizacji świadomości ciała, emocji i potrzeb. Dzięki temu uczestnicy poznają wpływ emocji na ciało i relacje, stają się bardziej świadomi jakie emocje przeżywają i czego potrzebują ich ciała. To właśnie ciało i emocje zakorzeniają nas w świecie, są fundamentem na którym rozwija się nasza osobowość.

Budując relacyjność z drugą osobą dążymy do tworzenia wspólnoty, autentycznych więzi z innymi które pozwolą nam bezpiecznie się rozwijać, realizować, urzeczywistniać nasz osobisty potencjał. Dzięki byciu sobą we wspólnym działaniu odkrywamy sens ludzkiego istnienia – wspólne działanie. My nazywamy to kwantowym plemieniem, które istniejąc w ciągłej zmienności samo się urzeczywistnia.
Naszą propozycję kierujemy przede wszystkim do osób, pracujących z innymi ludźmi – pedagogów, wychowawców, nauczycieli i przede wszystkim – rodziców. Znając i akceptując siebie, swoje umiejętności i ograniczenia, potrafiąc otwarcie komunikować swoje potrzeby, tworzymy wspólnoty – fundament, na którym rozwijają się nasze dzieci i podopieczni. Jest to szczególnie ważne w czasie obecnego kryzysu edukacji – kształcenia i wychowania.

Prowadzenie (bio poniżej):
Przemysław Różański – pedagog, trener PTP, psychoterapeuta Gestalt
Joanna Dominika Belzyt – pedagog, animator kultury, terapeuta zajęciowy, instruktor improwizacji ruchowej i symboliki ciała

cena warsztatu: 200zł do końca kwietnia, w maju – 250zł
(udział w warsztacie gwarantuje
wpłata zaliczki 100zł na konto Fundacji:
Raiffeisen Polbank: 11 1750 0012 0000 0000 3394 4861
w tytule: Autentyczność-więź-wspólnota, imię i nazwisko)

zapisy: warsztaty.tantheo@gmail.com, 501704548

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń (wpłaty zaliczki na konto)
BIO:
Przemek Różański – pedagog, trener i psychoterapeuta Gestalt (http://www.psychoterapia.ebrodnica.pl/ )
na co dzień pracuje w specjalistycznej poradni MOP w Warszawie, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży oraz grupy superwizyjne dla pedagogów i psychologów szkolnych.
Jest również liderem fundacji SieChce z Brodnicy (
https://www.facebook.com/Fundacja.SieChce/), w ramach której prowadzi Akademię Wolnej Edukacji, która w twórczy sposób łączy narzędzia pracy podejścia Gestalt z założeniami edukacji demokratycznej i teorią rozwoju integralnego. Prowadzi superwizje dla zespołów szkół demokratycznych (obecnie związany z Wolną Szkołą Wilanów oraz warsztaty z pedagogiki Gestalt.
Jest też koordynatorem cyklicznego wydarzenia Fiesta Humana, które tworzy przestrzeń do uczenia się integralności i grupowej samoregulacji w praktyce.
https://www.facebook.com/fiesta.humana/

Joanna Dominika Belzyt – pedagog, animator kultury, terapeuta zajęciowy, instruktor improwizacji ruchowej i symboliki ciała, doradca i coach dietetyczny, psychodietetyk
Obecnie instruktor tańca w Lublinie. Prowadzi systematyczne warsztaty improwizacji ruchowej i symboliki ciała CIAŁO-RUCH-PRZESTRZEŃ/PRZEPŁYW oraz śpiewu białego „Głos Serca”.
Pracę z ciałem, głosem i rozwojem osobistym w nurcie filozofii Gestalt rozpoczęła w 2007 roku projektem warsztatów artystycznych „Rewia ulicy”. Od tego czasu prowadzi badania, warsztaty, realizuje projekty i wystąpienia naukowe w kraju i za granicą. W 2018 roku wydała publikację naukową pt: „Podejście Gestalt w pedagogice. Wolność tworzenia świadomej rzeczywistości” oraz artykuły: „Improwizacja taneczna jako forma edukacyjna rozwijająca kreatywność dziecka” i „Polska baśń ludowa – warsztat twórczości”.
Do pracy z człowiekiem podchodzi holistycznie dbając o przestrzeń i odpowiednie warunki do nauki i rozwoju.