Pieśń o Unii Lubelskiej – śpiewniczek

autorzy: Joanna Dominika Belzyt, Izabella Konar

wydawnictwo: Fundacja tanTHEO

data wydania: 21.11.2019

ISBN: 978-83-947830-3-7

stron: 19

oprawa: miękka

słowa kluczowe: śpiewnik, pieśni polsko-litewskie

kategoria: muzyka tradycyjna

wersja papierowa do nabycie w Fundacji: FOR FREE

wersja pdf:

Pieśń o Unii Lubelskiej – śpiewniczek

Śpiewniczek jest to zbiór pieśni, których uczyliśmy się podczas warsztatów realizowanych w ramach projektu „Pieśń o Unii Lubelskiej – warsztaty śpiewacze”. Odbywały się one przez trzy miesiące w każdy piątek w Klubie Osiedlowym ODEON. Ich uczestnikami byli mieszkańcy dzielnicy Kalinowszczyzna oraz miasta Lublin. Przewodnim tematem była Unia Lubelska i Pieśń o Unii. Oprócz niej uczyliśmy się także pieśni tradycyjnych polskich i ukraińskich.

Unia Lubelska – porozumienie pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego zawarte 1 lipca 1569 na sejmie walnym w Lublinie. W jej wyniku powstało państwo znane w historiografii jako Rzeczpospolita Obojga Narodów – ze wspólnym monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i obronną – zachowano odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo. Jak na tamte czasy, było to wydarzenie niebywałe – scalenie się dwóch Państw. Do dziś warte jest upamiętniania…

W naszej kulturze istnieją potężne techniki głosowe, które otwierają serca. Mogą służyć także Tobie. Dać Ci miłość, siłę i pokorę wobec wyzwań współczesnego świata. Poprzez głos dźwięk i pieśń zmienisz swoje podejście do życia, kultury, siebie samego. Odkryjesz głos, który idzie prosto z Twego serca…

Dlatego też warto kultywować tradycję i pamięć ważnych wydarzeń.

Z potrzeby serca…