Podejście Gestalt w pedagogice. Wolność tworzenia świadomej rzeczywistości

autor: Joanna Dominika Belzyt

(recenzent: prof. zw. dr hab. Józef Górniewicz, WNS UWM)

wydawnictwo: Fundacja tanTHEO

data wydania: 10.09.2018

ISBN: 978-83-947830-1-3

ilość stron: 142

oprawa: miękka

słowa kluczowe: pedagogika, Gestalt, wolność, edukacja, twórczość, teatr, taniec

kategoria: edukacja, wychowanie

język: polski

Celem powstania niniejszej publikacji jest chęć zgłębienia procesu i przedstawienia realnego zastosowania podejścia Gestalt w pedagogice. Zadaniem, które sobie postawiłam, było podejście do pracy naukowej, gdzie możliwe jest spójne połączenie wiedzy teoretycznej o temacie, osobistego doświadczenia oraz ogólnoludzkiej refleksji filozoficznej.

Pojęcie Gestalt wyrosło z psychologii i psychoterapii postaci, jednakże jego holistyczne ujęcie pozwala na interdyscyplinarne spojrzenie na edukację także z punktu widzenia filozofii Wschodu, Zachodnich prądów humanistycznych a także różnych dziedzin sztuki. Skutkiem tego jest szerokie i całościowe podjęcie przeze mnie problemu komunikacji człowieka w procesach kształcenia. Jest ono alternatywą dla obecnej cywilizacji, gdzie wiedza traktowana jest często jako towar sprzedaży i źródło dochodu, stanowi wymiernik statutu społecznego i jest miarą człowieczeństwa. Podejście Gestalt w swoich założeniach odchodzi od tradycyjnych metod transmisji wiedzy i posłuszeństwa służących zdobywaniu coraz wyższych szczebli naukowych i pozwala człowiekowi na swobodny rozwój umiejętności, doświadczanie świata i przeżywania emocji. Człowiek dąży w swym rozwoju do harmonii i jedności, jest w sobie podmiotem będącym w nieustannym kontakcie ze swoją drugą istotą i światem zewnętrznym. W związku z tym celem edukacji staje się wspomaganie jego rozwoju jako takowej istoty.

o autorce:

Joanna Dominika Belzyt (ur. 17.04.1983 w Elblągu) – Obecnie doktorantka Instytutu Pedagogiki KUL (Katedra Biografistyki Pedagogicznej) w Lublinie. Stypendystka Prezydenta Miasta Lublin, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury. Instruktor improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała (dr Detlef Kappert, Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen), technik terapeuta zajęciowy (Zespół Szkół Medycznych Medyczne Studium Zawodowe w Bydgoszczy), masażysta (Szkoła Medyczna GoWork.pl w Lublinie) doradca dietetyczny, psychodietetyk, couch dietetyczny, instruktor jogi (Poradnia Zdrowego Odżywiania „Dietetycznie Poprawni” w Warszawie).
Autorka, realizatorka i uczestniczka projektów artystyczno-edukacyjnych w kraju i za granicą. Od 2007 roku bada wpływ ekspresji twórczej na holistyczny rozwój człowieka prowadząc warsztaty i grupy artystyczne. Od 2010 roku zgłębia arkana śpiewu tradycyjnego, polskiej kultury ludowej i jej wpływu na współczesnego człowieka. W 2014 roku rozpoczęła prace badawcze nad wpływem improwizacji ruchowej i kontaktowej na holistyczny rozwój człowieka, które rozwija w cyklach warsztatowych CIAŁO-RUCH- PRZESTRZEŃ oraz CIAŁO-RUCH-PRZEPŁYW.

 

okładka przód biała

SPIS TREŚCI:

Spis treści

Podziękowania

Wstęp

1. Podejście Gestalt w pedagogice

1.1. Rys historyczny podejścia Gestalt w pedagogice

1.2. Istota podejścia Gestalt w pedagogice

1.3. Teleologia i aksjologia pedagogiki Gestalt

2. Funkcje wychowania i przygotowania zawodowego nauczycieli w podejściu Gestalt

2.1. Kompetencje nauczyciela Gestalt

2.2. Relacje uczeń-nauczyciel w podejściu Gestalt

2.3. Kształcenie nauczycieli Gestalt

3. Podejście Gestalt w wybranych praktykach edukacyjnych – założenia teoretyczne, formy realizacji i implikacje

3.1. Edukacja poprzez stapianie się (Confluent Education) na przykładzie Programu Młodzież w Działaniu

3.1.1. System wspierania aktywności młodzieży w Europie

3.1.2. Program Młodzież w Działaniu

3.1.3. Krajowe Inicjatywy Młodzieżowe

3.1.4. Projekt

3.2. Agogika interakcyjna (holistyczna) na przykładzie Warsztatów Twórczych

3.2.1. TAO i holizm w podejściu Gestalt

3.2.2. Buddyzm

3.2.3. Egzystencjalizm

3.2.4. Personalizm

3.2.5. Z punktu widzenia psychologii

3.3. Zajęcia interakcyjne skoncentrowane na temacie (Themenzentrierte Interaktion) na przykładzie bloku warsztatowego projektu Patrząc przez Ścianę

3.3.1. Blok warsztatowy projektu Patrząc przez ścianę 26.06-7.07.2009

4. Zasady podejścia Gestalt w pedagogice na przykładzie Warsztatów Twórczych projektu Patrząc przez ścianę

5. Krytyka podejścia Gestalt w pedagogice

Podsumowanie

Bibliografia

Aneks