REFLEKSJE (OKOŁO)TEATRALNE

REFLEKSJE (OKOŁO)TEATRALNE

red: Joanna Dominika Belzyt, Urszutla Motyka

wydawnictwo: Fundacja tanTHEO

data wydania: 24.04.2018

ISBN: 978-83-947830-0-6

ilość stron: 248

oprawa: miękka

słowa kluczowe: teatr studecki, Kontestacje, festiwal

kategoria: teatrologia, sztuka

język: polski

Refleksje (około)teatralne stanowi zbiór artykułów wygłoszonych podczas trzech Ogólnopolskich Interdyscyplinarych Konferencji Naukowych odbywających się w ramach Studenckiego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Kontestacje” w Lublinie.

Część pierwsza Swoboda wypowiedzi artystycznej a pułapki wolności dotyka problemu wolności, nieustannie zajmującego ważne miejsce w dyskusjach publicznych. W zebranych tekstach przeplatają się wątki cenzury i autocenzury – ich roli, środków i narzędzi oraz tematów tabu, związanych z religią, polityką, cielesnością. Druga część Teatr studencki. Idea czy materia? stanowi refleksję nad kondycją współczesnego teatru studenckiego. Obecnie coraz mniej mówi się o teatrach studenckich, których jednakże nie brakuje. Dlatego też bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na tego typu twórczość teatralną zarówno w Polsce, jak i za granicą, aby podtrzymać pamięć o silnym, studenckim ruchu teatralnym, jaki miał miejsce w XX wieku i – jak wykazują zgromadzone w tej części referaty – który trwa nadal. Artykuły zebrane w  ostatnim rozdziale – Teatr w przestrzeni miejskiej – podejmują zagadnienie roli teatru w poszczególnych, polskich i zagranicznych miastach oraz dotykają takich problemów jak: widowiska uliczne jako przedstawienia teatralne, cele przyświecające artystom obecnie tworzącym różnego rodzaju happeningi, prerformance, flash moby, wyjścia ze ścisłych ram teatru.

Refleksje-okoloteatralne UMCS

Spis treści

Rozdział I – Swoboda wypowiedzi artystycznej a pułapki wolności

Monika Brzeska-Kozerska

O pożytkach interdyscyplinarnego podejścia w rozważaniach nad kontratypem sztuki

Ekaterina Sharapova

Widz na scenie. Aktualne problemy teatru rosyjskiego

Ewa Brzeska

Kiedy Beckett nie inscenizuje Becketta. O sprzeciwach autora wobec kilku produkcji

Małgorzata Neska

Sztuka krytyczna wobec ciała wykluczonego – o cielesności, którą kultura popularna

uczyniła niewidzialną

Anna Wysokińska-Zajchowska

Sztuka japońska, sztuka zniewolona

Rozdział II – Teatr studencki. Idea czy materia?

Małgorzata Lipska

Tradycje studenckiej satyry teatralnej w Polsce i w Izraelu: kilka uwag o Teatrze STS

i Hanochu Levinie

Wiktor Uhlig

Przestrzenie teatru studenckiego. Studenckie teatry w Warszawie i ich miejsca

Milena Marczak, Marlena Stradomska

Poprzez teatroterapię do polepszenia zdrowia psychicznego u pacjentów klinik i szpitali

psychiatrycznych

Rozdział III – Teatr w przestrzeni miejskiej

Joanna Dominika Belzyt

Ruch i dźwięk w spektaklu „Kwiat Paproci” – Teatr improwizacji

i symboliki ciała „My Persony”

Aleksandra Kazimierska

Średniowieczne misteria, autos sacramentales a współczesne widowiska religijne

w przestrzeni miejskiej

Katarzyna Zioło

Performance i happening – teatralne interwencje strategią na partycypowanie

przestrzeni miejskiej w sztuce współczesnej i lokalnej społeczności odbiorców

Grzegorz Eckert

Otwieramy bramy, luftujemy dzielnice – teatralna wiwisekcja miasta

Ekaterina Sharapova

Teatr w przestrzeni miejskiej (na przykładzie najnowszego teatru rosyjskiego)

Emil Chról

Uliczny teatr w przestrzeni rosyjskojęzycznej

Paulina Zgliniecka

Opera jest teatrem – o ideach gatunku i współczesnych sposobach na operę

Justyna Rudnicka

Opera poza operą – wrocławskie superprodukcje

Małgorzata Jarmułowicz

Miasto jako scena – przypadek gdański

Wojciech Dudzik

Tota urbs agit histrionem: miasto w masce

Magdalena Juźwik

Teatr bez słów – teatr tańca. Przykład „Tanga” Sławomira Mrożka w interpretacji

grupy B.Sides Dance Company

Bartosz Gajda

Metafora sportu jako przedstawienia teatralnego

Małgorzata Andrzejak-Nowara, Agnieszka Wojcieszek

Opozycja wieś-miasto. „Chłopi” w plenerze

Maria Janus

Teatr na ulicy – nie tylko sztuka. Przypadki łódzkich lalkarzy

Elżbieta Leszkiewicz

Ulica przestrzenią współczesnego teatru jarmarcznego?

Nadia Moroz-Olshanska

Specyfika pracy reżysera widowisk masowych jako twórcy przestawień

wieloplenerowych w przestrzeni miejskiej