Wyjdźże, wyjdźże Panie Gospodarzu… – warsztaty kolędnicze

Zapraszamy na pokaz kolędniczy, który odbędzie się w KO ODEON 17.12.2021 o godz. 17:30

więcej: Wyjdźże, wyjdźże Panie Gospodarzu – pokaz kolędniczy

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach kolędniczych „Wyjdźże, wyjdźże Panie Gospodarzu…”, które odbywać się będę w środy lub piątki (wrzesień-grudzień 2021) w Klubie Osiedlowym ODEON. W warsztatach będzie też można wziąć udział on-line (ZOOM). Cykl warsztatowy zakończy się wspólnym pokazem kolędniczym w pierwszych tygodniach grudnia w KO ODEON.

Podczas warsztatów chcąc ocalić od zapomnienia przybliżymy uczestnikom cztery ważne formy kolędnicze Lubelszczyzny:
ŚPIEWANIE KOLĘD,
ORACJE,
HERODY,
CHODZENIE Z KOZĄ.
Każda z nich to niezapomniane przeżycie, połączenie śpiewu, muzyki i aktorstwa. Kolędowanie to wspaniała lekcja kultury połączona radosną zabawą.

Pierwsze wzmianki o obchodach kolędniczych w Polsce pojawiają się w XVI-wiecznych źródłach.
Najstarszy tekst, który współcześnie nazwać można kolędowym – Zdrów bądź, królu anielski – zapisano w 1424 roku. Średniowieczne kolędy to efekt kaznodziejskiej działalności bernardynów. Pieśń była syntezą kazania, uczono się jej na pamięć, aby ułatwić zapamiętywanie, bernardyni wynaleźli rytm.
Z czasem kolęda zaczęła być postrzegana również jako pieśń religijna, której tematyka związana była z narodzeniem Chrystusa. Ludowe kolędy mają często charakter baśniowy i cudownościowy.
W polskiej kulturze ludowej od czasów przyjęcia chrześcijaństwa (wcześniej kolęda byłą obrzędem obyczajowym, świeckim, niezależnym od religii) pieśni kolędnicze zajmują niezwykle ważne miejsce. Przybliżają człowieka do sfery sacrum i powodują sakralizację pewnych elementów rzeczywistości. 

„A później, wie pan, Herody chodziły. Herody, oj! Mówię panu, to była wtedy dopiero zabawa, jak te chłopaki poubierane pięknie. Kawalery. I chodziły z kolędnikiem i śpiewały. Oj, ładnie było, oj ładnie. I dziewczynę do tańca brały w koło i śpiewały i te Herody.” [Janina Woch, Wólka Kątna, 2011]

Zapisy i więcej info: warsztaty.tantheo@gmail.com, 506536747 lub w KO ODEON (ul. Okrzei 4)

zobacz też: https://www.facebook.com/events/3021581728121972

Projekt realizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin.