Zaufanie i kontrola – rozwój w nurcie pedagogiki Gestalt

filing_images_a074029a7bc9
ZAUFANIE i KONTROLA. KTÓREGO WILKA KARMISZ?
warsztat rozwojowy w nurcie pedagogiki Gestalt.
Zapraszamy serdecznie na warsztat rozwojowy ZAUFANIE i KONTROLA. KTÓREGO WILKA KARMISZ?, który odbędzie się w dniach 16-17.03.2019 w Pracowni Działań Twórczych FaraRaRa w Lublinie.
Podejście Gestalt jest swoistym przewrotem kopernikańskim w pedagogice. Skupia się przede wszystkim na osobie pedagoga, dokładniej na jego samoświadomości, gdyż to ona stanowi podstawowe narzędzie „pracy”. Wynika to z fenomenologicznych założeń, że każda jednostka jest niepowtarzalnym bytem, a jedynym realnym obszarem poznania jestem ja sam oraz sposób w jaki buduję relacje ze światem – zarówno ożywionym (zwłaszcza społecznym, interpersonalnym), jak i nieożywionym. Celem życia w tym kontekście jest poznanie i wyrażanie samego siebie (autentyczność), umiejętność tworzenia i utrzymywania więzi pozwalających na głęboką wymianę emocjonalną oraz odnalezienie swojego miejsca w ludzkiej wspólnocie i Kosmosie. Celem pedagoga Gestalt jest tworzenie przestrzeni, w której każdy może odkrywać swój potencjał w tych obszarach.
Poznawanie siebie oznacza stopniowe budowanie świadomości siebie w 3 sferach – fizycznej, emocjonalnej i mentalnej. Punktem wyjścia są realne doświadczenia, które „tu i teraz”, dzięki kolejnym omówieniom budują wgląd w siebie, pozwalają poznać mocne i słabe strony, zasoby i ograniczenia. W pracy nie kierujemy się ocenami, uczymy się obserwować i akceptować to co jest. Innymi słowy nie tworzymy ideału do którego dążymy, z którym się porównujemy, identyfikujemy. Istotą tego, co robimy, jest umiejętność odnalezienia siebie w tym co jest i jakim jest, akceptowanie tego co zastane. Podstawową „kompetencją” jest więc zaufanie sobie.
Jednak by to osiągnąć potrzebujemy bezpiecznych relacji i przestrzeni, by móc uczyć się siebie. I taką właśnie możliwość chcemy stworzyć w ramach naszego warsztatu. Dzięki proponowanym doświadczeniom uczestnicy zdobędą większą świadomość siebie w 3 obszarach: autentyczność-więź-wspólnota i 3 sferach: fizycznej, emocjonalnej i mentalnej. Skupimy się przede wszystkim na sferze fizycznej i emocjonalnej, gdyż w naszym przekonaniu w obecnym świecie dominuje teoretyzujący intelekt, za to świadomość własnego ciała, emocji i potrzeb jest wyraźnie niedoceniana i marginalizowana. Prowadzi to do sytuacji, kiedy więcej wiemy o dopływach Nilu i rodzajach przydawek, a prawie nic o wpływie emocji na ciało i relacje czy nawet świadomości jakie emocje przeżywamy i czego potrzebuje nasze ciało. Podczas gdy to właśnie ciało i emocje zakorzeniają nas w świecie, są fundamentem na którym rozwija się nasza osobowość.
Naszą propozycję kierujemy przede wszystkim do osób, pracujących z innymi ludźmi – pedagogów, wychowawców, nauczycieli i przede wszystkim – rodziców. Znając i akceptując siebie, swoje umiejętności i ograniczenia, potrafiąc otwarcie komunikować swoje potrzeby, tworzymy fundament, na którym rozwijają się nasze dzieci i podopieczni.
Prowadzenie (bio poniżej):
Przemysław Różański – pedagog, trener PTP,  psychoterapeuta Gestalt
Joanna Dominika Belzyt – pedagog, animator kultury, terapeuta zajęciowy, instruktor improwizacji ruchowej i symboliki ciała
cena warsztatu: 200zł do końca lutego, od marca – 250zł
(udział w warsztacie gwarantuje wpłata zaliczki 100zł na konto Fundacji:
Raiffeisen Polbank: 11 1750 0012 0000 0000 3394 4861
w tytule: Zaufanie i kontrola – imię i nazwisko)
zapisy: warsztaty.tantheo@gmail.com, 501704548
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń (wpłaty zaliczki na konto)
BIO:
Przemek Różański – pedagog, trener i psychoterapeuta Gestalt (http://www.psychoterapia.ebrodnica.pl/ )
na co dzień pracuje w specjalistycznej poradni MOP w Warszawie, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży oraz grupy superwizyjne dla pedagogów i psychologów szkolnych.
Jest również liderem fundacji SieChce z Brodnicy (https://www.facebook.com/Fundacja.SieChce/), w ramach której prowadzi Akademię Wolnej Edukacji, która w twórczy sposób łączy narzędzia pracy podejścia Gestalt z założeniami edukacji demokratycznej i teorią rozwoju integralnego. Prowadzi superwizje dla zespołów szkół demokratycznych (obecnie związany z Wolną Szkołą Wilanów oraz warsztaty z pedagogiki Gestalt.
Jest też koordynatorem cyklicznego wydarzenia Fiesta Humana, które tworzy przestrzeń do uczenia się integralności i grupowej samoregulacji w praktyce.
Joanna Dominika Belzyt – pedagog, animator kultury, terapeuta zajęciowy, instruktor improwizacji ruchowej i symboliki ciała, doradca i coach dietetyczny, psychodietetyk
Obecnie instruktor tańca w Lublinie. Prowadzi systematyczne warsztaty improwizacji ruchowej i symboliki ciała CIAŁO-RUCH-PRZESTRZEŃ/PRZEPŁYW oraz śpiewu białego „Głos Serca”.
Pracę z ciałem, głosem i rozwojem osobistym w nurcie filozofii Gestalt rozpoczęła w 2007 roku projektem warsztatów artystycznych „Rewia ulicy”. Od tego czasu prowadzi badania, warsztaty, realizuje projekty i wystąpienia naukowe w kraju i za granicą. W 2018 roku wydała publikację naukową pt: „Podejście Gestalt w pedagogice. Wolność tworzenia świadomej rzeczywistości” oraz artykuły: „Improwizacja taneczna jako forma edukacyjna rozwijająca kreatywność dziecka” i „Polska baśń ludowa – warsztat twórczości”.
Do pracy z człowiekiem podchodzi holistycznie dbając o przestrzeń i odpowiednie warunki do nauki i rozwoju.